Comerç Just: l’alternativa

logo-comerc-just-supermasEl Comerç Just és una alternativa real i viable al comerç internacional convencional que, més enllà del benefici econòmic, vetlla pels Drets Humans, la protecció i la preservació del medi ambient i l’ètica empresarial.

És un sistema de producció solidari que contribueix a millorar la situació de les organitzacions productores –els camperols s’organitzen en cooperatives o altres formes participatives on prenen les decisions democràticament- i garanteix el preu just.

Alguns dels principals valors afegits del Comerç Just són:

  • Aliments de qualitat i saludables.
  • Respecte pel medi ambient: no s’usen pesticides ni fertilitzants prohibits, i s’empren pràctiques respectuoses amb l’entorn.
  • Condicions laborals dignes.
  • Salaris i preu just.
  • Rebuig de l’explotació infantil.
  • Igualtat home-dona.
  • Reducció d’intermediaris i relacions comercials a llarg termini.

A Supermas t’oferim productes de Comerç Just  amb el segell Fair Trade, el qual certifica que tant la comunitat productora com els altres agents de la cadena alimentària s’han sotmès regularment a auditories independents.  Bona part d’aquests articles de Comerç  Just són també ecològics.

Just el que busques!